Hakkımızda

Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa süreli zorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarında ruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrası psikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler, teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucu meydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyler düşünüldüğünde bu insan kaynağının biran önce yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere bu projede psikolojik danışmanların afetin hemen sonrasında ve orta dönemde a) çocuk ve ergenlerle b) anne-baba ve öğretmenlerle ve c) engelli bireylerle nasıl çalışacağı aynı zamanda d) kendi öz bakımlarını nasıl yapacakları konusunda çevrim içi bir eğitim programı geliştirilmesi planlanmaktadır.