Yayınlar

Karakedi, G., Erdur-Baker, Ö., Bugay, A. (2016). Afet ve Kriz Durumlarında Engelli Olmak. 26. Özel Eğitim Kongresi, 5-8 Ekim

Yıldırım, Z., Erdur-Baker, Ö., Çelik, İ., Ataş, A.H., Türkmen, G. (2016). Acil Afet Durumlarında Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sisteminin Temel Özelliklerinin Belirlenmesi. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 1-3 Aralık, Gaziantep (sunum dosyası)

Erdur-Baker, Ö., Padır, M.A., Özel, D., Bugay, A. (2016). Afet ve Krize Müdahale Konusunda Psikolojik Danışmanlar Ne Bilmek İstiyor? VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 1-3 Aralık, Gaziantep (sunum dosyası)

Yıldırım, Z., Erdur-Baker, Ö., Türkmen, G., Ataş, A.H., Özel, D. (2017). Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11-13 Ekim, Selçuk / İzmir (sunum dosyası)

Türkmen, G., Özel, D., Yıldırım, Z., Erdur-Baker, Ö. (2018). Çevrim İçi Sistem Ders Modülü Değerlendirmesi: Kullanılabilirlik Çalışması. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12-14 Eylül, Edirne (sunum dosyası)